Privacy- en cookieverklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Mountain-giftshop.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.Mountain-giftshop.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft goed worden beveiligd, verwerkt en vertrouwelijk wordt behandeld.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 
  (zie ook punt 3)

Mountain-giftshop is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn de gegevens die u bij uw bezoek aan Mountain-giftshop.nl beschikbaar heeft gesteld. Dit kunnen gegevens zijn zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en banknummer. Daarnaast komen bij een bezoek aan www.Mountain-giftshop.nl automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals uw IP-adres, informatie over de internetsite van waaruit u onze website geopend hebt of over de gebruikte internet-browser (technische informatie). Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mountain-giftshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


2. Gebruik van persoonsgegevens

Wij zullen de door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan www.Mountain-giftshop.nl zo aangenaam mogelijk te maken en daarvan gebruik maken na de door u verleende toestemming, bijvoorbeeld wanneer:

 • Om uw persoonlijke account te creëren en te beheren.
 • Om onze diensten te verlenen en te factureren.
 • Om uw bestellingen en retouren via onze online diensten af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om contact per telefoon, per e-mail of via ons contactformulier op nemen in geval van problemen met de verzending en bezorging van uw artikelen.
 • Om uw identiteit te verifiëren, misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen bijvoorbeeld voor het behoud van de gegevensveiligheid bij inbreuk op onze IT-systemen.

Technische informatie die voor de juiste presentatie van Mountain-giftshop.nl op je computer vereist is, wordt anoniem door ons opgeslagen en gebruikt voor statistische analyses. Bovendien gebruiken wij deze informatie anoniem, dus niet aan jouw persoon gerelateerd.


Afhandeling bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u hieronder bij ‘Verstrekking aan derden’.

Contact-/reclamatieformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om per mail of telefonisch contact op te nemen met ons. De gegevens die u ons toestuurt/ doorgeeft, worden bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Op het moment dat u meldingen heeft van afwijkingen in de levering zoals breuk, beschadiging, manco’s, vragen wij u ons dit te melden via de mail ! De daarin verstrekte gegevens, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud hiervan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw melding.


4. Verstrekking aan derden

Mountain-giftshop.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld onze verzendpartner in verband met verzendingen van uw bestelling. Met deze partners hebben wij verwerkersovereenkomsten afgestemd om afspraken te maken over de omgang met onze data.


5. Cookies

Voor een goed werkende website maakt Mountain-giftshop.nl gebruik van cookies en scripts. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Mountain-giftshop.nl beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. en om het navigeren in onze website te vergemakkelijken.

Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij. Cookies worden op uw computer, mobiel of tablet opgeslagen en zijn op elk gewenst moment weer te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen of dat u steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op. 

Wij gebruiken deze data alleen samengevoegd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Het staat u vrij om het plaatsen van cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er echter rekening mee dat onze website daardoor mogelijk niet meer optimaal werkt.


Functionele cookies op een rij

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert.
Onze website gebruikt cookies voor:

 • het onthouden van producten die u aan het winkelwagentje en de verlanglijst toevoegt tijdens het online winkelen.
 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen.
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website.
 • het mogelijk maken om u op de website te benaderen met vragen over je bestelling, de gekozen bezorgmethode en verlanglijst.


Statistieken
Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt.
De vastgelegde informatie wordt gebruikt voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.
 • Het optimaliseren van de website.


Social Media

De artikelen die u op Mountain-giftshop.nl bekijkt kunnen door middel van buttons gedeeld worden via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media-cookies van social media-partijen zoals Facebook, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel wilt delen. Onze social media-cookies maken het mogelijk dat:

 • ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.


6. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen toegepast om onze systemen te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en om ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Mountain-giftshop.nl


7. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief de garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Indien uw online account meer dan drie jaar niet gebruikt is om een bestelling te plaatsen, zullen wij deze verwijderen.


8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


9. Inzageverzoek

Wanneer wij persoonsgegevens van u registreren via de website, heeft u het recht om te weten welke gegevens wij van u verwerken. wilt u de gegevens inzien > mail ons info@mountain-giftshop.nl 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens www.Mountain-giftshop.nl van u bezit en verwerkt, of deze gegevens wil laten aanpassen of verwijderen, dan kunt u ook een zogenaamd inzageverzoek indienen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen zich adequaat te identificeren. Als gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Hoe dien ik een inzageverzoek in?
 
U kunt een inzageverzoek bij www.NewAgeWinkel.nl indienen door een brief te sturen met uw verzoek en o.v.v. “Inzageverzoek persoonsgegevens” naar onderstaand postadres te sturen. Vergeet hierbij niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen en de reden van uw inzageverzoek te vermelden.

Mountain-giftshop.nl
Argon 16 C2
4751 xc Oud-gastel


Let op: Als het inzageverzoek niet aan alle vereisten voldoet (voorzien van kopie geldige legitimatie) wordt dit verzoek niet in behandeling genomen.


Waarom is een kopie van een geldig legitimatiebewijs noodzakelijk?
 
Mountain-giftshop.nl is verplicht om te controleren dat de persoon die inzage verzoekt ook daadwerkelijk de persoon is op wie de opgevraagde gegevens betrekking hebben. Om dit vast te stellen vragen wij om bij uw inzageverzoek ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Zodra wij uw identiteit hebben gecontroleerd vernietigen wij deze kopie. 

De volgende documenten worden als identiteitsbewijs geaccepteerd:

 • Rijbewijs
 • ID-kaart
 • Paspoort
 • Verblijfsvergunning

Om misbruik van uw kopie identiteitsbewijs te voorkomen, adviseren wij u het volgende te doen:

 • Breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop je het verstrekt hebt. Bijvoorbeeld “Inzageverzoek Mountain-giftshop 20 nov 2023”.
 • Maak je burgerservicenummer (BSN-nummer) onleesbaar.
 • Eventueel kunt u de foto ook doorstrepen.


Hoe lang duurt de afhandeling van een inzageverzoek?
 
De wettelijke termijn waarbinnen Mountain-giftshop.nl u uiterlijk meedeelt of persoonsgegevens van u zijn vastgelegd is 1 maand na ontvangst van het schriftelijke inzageverzoek en de bijgesloten kopie van uw geldige legitimatiebewijs. Hebben wij persoonsgegevens van u, dan ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van de verwerkte gegevens en informatie over de herkomst ervan. Hebben wij geen persoonsgegevens van u, dan ontvangt u hier een bevestiging van.

Wat houdt het recht op vergetelheid in?
Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te laten wissen. 

Dit recht kan worden ingeroepen als:

 • De persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verkregen.
 • De toestemming is ingetrokken of bezwaar is aangetekend tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • De persoonsgegevens zijn verwerkt in het kader van leveren van diensten aan kinderen onder de 16 jaar.

Onze contactgegevens
Mountain-giftshop.nl
Argon 16 C2
4751 XC Oud-Gastel
0683191516
info@Mountain-giftshop.nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-07-2022.

X